Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2019

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2019 Panny Márie Bohorodičky
6. január 2019 Zjavenie Pána
30. máj 2019 Nanebovstúpenie Pána
20. jún 2019 Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2019 Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2019 Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2019 Všetkých svätých
8. december 2019 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2019 Narodenie Pána

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda 6. marec 2019
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 21. apríl 2019
Nanebovstúpenie Pána 30. máj 2019
Zoslanie Ducha Svätého 9. jún 2019
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) 20. jún 2019
Prvá adventná nedeľa 1. december 2019
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 29. december 2019

 

ziadne