Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2018

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január 2018 Panny Márie Bohorodičky
6. január 2018 Zjavenie Pána
10. máj 2018 Nanebovstúpenie Pána
31. máj 2018 Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2018 Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2018 Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2018 Všetkých svätých
8. december 2018 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2018 Narodenie Pána

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda 14. február 2018
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 1. apríl 2018
Nanebovstúpenie Pána 10. máj 2018
Zoslanie Ducha Svätého 20. máj 2018
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) 31. máj 2018
Prvá adventná nedeľa 2. december 2018
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 30. december 2018

 

ziadne