Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2017

Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi

1. január Panny Márie Bohorodičky
6. január Zjavenie Pána
25. máj Nanebovstúpenie Pána
15. jún Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november Všetkých svätých
8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Pohyblivé sviatky

Popolcová streda 1. marec
Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 16. apríl
Nanebovstúpenie Pána 25. máj
Zoslanie Ducha Svätého 4. jún
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) 15. jún
Prvá adventná nedeľa 27. november
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 31. december